7 juli 2014

(när man en gång fått syn på strukturerna hittar man dem överallt)

Idun: Alltså Mamma. VARFÖR heter det Livboj? Det är ju så orättvist att det inte heter Liv-girl. Precis som om det bara skulle vara pojkar som behöver räddas. Jag tycker det kunde heta Liv-hen istället, så blir det rättvist.2 kommentarer: